Velkommen til den danske valgdatabase

Valgdatabasen indeholder valgresultater for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger siden 1979 opgjort helt ned på de enkelte valgsteder samt oplysninger om befolkningen mv. ved de enkelte valgsteder.. Når man henter data fra databasen, kan man selv vælge, om man vil have data opgjort på valgstedsniveau eller på større geografiske enheder såsom valgkredse eller kommuner. De geografiske enheder og deres grænser ændres over tid, men det er netop en særlig styrke ved valgdatabasen, at man kan omregne valgdata til geografiske enheder, som med en given tolerance er ens over tid.

Databasen er åben for alle og valgdata er frit tilgængelige

Denne version af valgdatabasen indeholder mulighed for grafisk illustration af data.