Velkommen til den Danske Valgdatabase

Valgdatabasen indeholder geografiske data for en lang række folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger siden 1979 opgjort helt ned på de enkelte valgsteder. Når man henter data fra databasen, kan man selv vælge, om man vil have data opgjort på valgstedsniveau eller på større geografiske enheder såsom valgkredse eller kommuner. De geografiske enheder og deres grænser ændres over tid, men det er netop en særlig styrke ved valgdatabasen, at man kan omregne valgdata til geografiske enheder, som med en given tolerance er ens over tid.

Databasen er åben for alle og valgdata er frit tilgængelige.

Valgdata_video

Videovejledning til valgdatabasen

Videoen gennemgår kort de valg, som du skal foretage, når du henter valgdata gennem databasen.

brugervejledning1

Brugervejledning til valgdatabasen

Brugervejledningen til valgdatabasen gennemgår mulighederne for at hente data fra den Danske Valgdatabase.

Specialkort_sorthvid

Vejledning til anvendelse af specialkort

Vejledningen til specialkort uddyber og giver eksempler på brugen af Valgdata’s specialkortsfunktion. En kortere og mere basal vejledning til brugen af specialkortet findes i den generelle brugervejledning til databasen.